Skip to main content

Etický kodex

 

Tento kodex společnosti Project ZERO, s.r.o. je závazkem dělat svou práci poctivě a naplňovat cíle naší společnosti.

Tím, že pro společnost Project ZERO, s.r.o. pracujeme, souhlasíme s tímto kodexem, uděláme maximum pro jeho naplňování a nebudeme tolerovat jeho porušování.

 

1. KAM SMĚŘUJEME

a) Vize

Upevnit pozici zodpovědného a spolehlivého dodavatele fotovoltaických elektráren pro široké spektrum zákazníků od rodinných domů až po velké společnosti. Vybudovat ekosystém efektivního nakládání s přebytky.

 

b) Mise

Zákazníkům chceme vždy dopřát nejen produkty, které jsou aktuálně na trhu technologickou špičkou, ale také poradenství, servis a doplňkové služby (obchodování s elektřinou – prodeje přebytků, virtuální baterie a komunitní energetika), které jim pomohou k větší nezávislosti na dodavatelích elektřiny, výkyvech cen a podstatnému snížení uhlíkové stopy nemovitosti výrobou bezemisní elektřiny.

 

c) Cíle

Našim cílem je spokojený zákazník, ať se jedná o majitele rodinného domku, či velké společnosti, který rád doporučí naše produkty a služby.

Zároveň však také motivovaný, zodpovědný zaměstnanec, který pečuje o firemní kulturu, zamýšlí se nad tím, jak společnost dále posouvat a tyto nápady aktivně sdílí se svými kolegy.

 

d) Hodnoty společnosti

 • Spolehlivost
 • Zodpovědnost
 • Slušnost
 • Poctivost
 • Individuální přístup
 • Důvěra
 • Důraz na kvalitu
 • Pozitivní přístup

 

e) Společenská odpovědnost

Stojíme nohama pevně na zemi a už dlouhou dobu si uvědomujeme potřebu přesunu pozornosti k obnovitelným zdrojům energie, soběstačnosti a snížení uhlíkové stopy, proto využíváme našich dlouholetých zkušeností v této oblasti, abychom i my přispěli svým dílem.

 

2. VZTAHY S KOLEGY

Jen sdílením tvůrčích myšlenek, můžeme společnost společně zlepšovat.

 • Jsme jednotní a jdeme příkladem.
 • Neodmítneme pomoci kolegovi.
 • Respektujeme se navzájem, vážíme si dobré práce všech kolegů a umíme je pochválit.
 • Nešíříme citlivé informace.
 • Jsme loajální vůči společnosti i sobě navzájem.
 • Rádi se podělíme o úspěch společnosti, tu nehaníme.

 

3. VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY

Lidé si nás vždy pamatují podle toho, jak se k nim chováme.

 • Chováme se vždy profesionálně.
 • Potřeby zákazníka pro nás mají nejvyšší prioritu.
 • Budujeme se zákazníky dlouhodobé vztahy, založené na spolehlivosti, důvěře a partnerství.
 • Každý zákazník nám pomáhá být lepšími ve své práci.
 • Hledáme cesty, jak v co nejvyšší kvalitě a dohodnutém termínu vyhovět požadavkům našich zákazníků.
 • Chráníme soukromí našich zákazníků, protože si jich vážíme.
 • Každý zákazník je pro nás důležitý.

 

4. VZTAHY S OBCHODNÍMI PARTNERY

Dobrá pověst je základ a nedá se koupit, jen budovat a tvořit. Dobrá pověst je to, co nás může zachránit v době krize.

 • S obchodními partnery jednáme podle našich etických měřítek.
 • Vyhýbáme se situacím, ve kterých by mohlo dojít ke střetu osobních a obchodních zájmů.
 • Nedopustíme se žádného jednání, kterým bychom mohli ohrozit dobrou pověst nebo důvěryhodnost naší firmy.

 

5. NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM FIRMY

O člověku nikdy nevypovídá hodnota věcí, kterými se obklopuje, ale jeho postoj k nim.

 • O firemní majetek se staráme jako dobrý hospodář.
 • Netolerujeme plýtvání a lhostejnost k potenciálně hrozícím škodám.
 • Potenciální problém hlásíme včas nadřízenému kolegovi.
 • Majetek firmy slouží výhradně kplnění našich pracovních povinností a stanovených úkolů ve prospěch naší společnosti.
 • Jednáme v nejlepším zájmu společnosti a nevyužíváme majetek, informace ani vlastní pozici k osobnímu obohacení.

 

6. NÁŠ PŘÍSTUP

Naše síla roste s překonáváním překážek.

 • Jsme tým!
 • Své pracovní povinnosti a svěřené úkoly řešíme aktivně.
 • Najdeme řešení každého problému.
 • Slovo nejde neexistuje.
 • Nebojíme se říct si o radu zkušenějším kolegům.
 • Nikdo není neomylný. Poučení se z chyb je cestou k úspěchu.
 • Jsme zodpovědní za svá rozhodnutí.
 • Jsme transparentní.
 • Dodržujeme slíbené termíny.
 • Stále se vzděláváme.
 • Máme chuť a odvahu stále posouvat věci kupředu.
 • Přicházíme snovými nápady a návrhy, které mohou naši firmu posunout dál ke hvězdám.

 

7. LIDSKÁ PRÁVA

Politika lidských práv společnosti Project ZERO, s.r.o. vyjadřuje naši úctu ke všem lidským právům. Tato politika je zaměřena na oblasti, které byly v našich činnostech označeny jako prioritní a stanovuje zásady pro naše činnosti a chování se ve vztahu k lidským právům. Na podporu této Politiky zpracováváme pracovní postupy pro vytvoření prostředí, ve kterém jsou respektována lidská práva a pro zaručení toho, že se nezapojíme do činností, které přímo či nepřímo porušují lidská práva.